Nie Czytaj Tego Jeśli NIE Chcesz Remontować Przewody Kominowe

połączeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapalen

Nie Czytaj Tego Jeśli NIE Chcesz Remontować Przewody Kominowe wkłady kominowe ceramiczne żory

Może to doprowadzić do zapalenia komina

W kominie może nawarstwiać się sadź, dzieje się tak gdy nie czyścimy regularnie przewodu kominowego, lub gdy palimy śmieci. Sadź w połączeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapalen


© 2019 http://rys.radom.pl/